dilluns, 27 de juliol de 2020

Rajoles Hidràuliques Filla de Isidro Torres

L’aparició  de la rajola hidràulica va estar molt lligada a la generalització del ciment. Gràcies a la importació de maquinaria provinent de França, les primeres fàbriques s'establiren a Catalunya cap a la dècada de 1860-1870.

La seva consolidació i popularització s'estengué fins a la meitat del segle XX. Era un negoci rendible i versàtil, la demanda creixent i els costos de producció assumibles van facilitar la proliferació de tallers arreu del territori.  El marcat caràcter industrial de Sants i el continu creixement urbanístic arran de l’arribada de les fàbriques, explicaria que entre 1913 i 1940 cohabitessin diversos tallers i empreses relacionades amb la producció d’aquests mosaics. Al carrer de Blanco 52 es localitza primer el Taller Hija Isidro Torres que, tot i desconeixent l’any d’inici d’activitat, es conserven catàlegs de mostres datats entre 1912 i 1926. L’any 1928 i fins a 1940, en el mateix emplaçament, s’ubicà  el taller de J.Ral Escofet. Amb una producció relativament senzilla, s'aconseguiren uns resultats de qualitat. La millora de la tècnica i dels seus acabats van permetre que fos valorat, no només per les seves qualitats tècniques, sinó també per les estètiques.

Article de Marta Sánchez Natera

1 comentari:

Jordi Griset ha dit...

El 1918 la fàbrica es deia Isidro Torres, el 1926 ja era Hija de Isidro Torres, el 1928 es deia J(aime) Ral Escofet i, més tard, Hijo de J. Ral Escofet.
Les dates no són de creació o canvi de nom, si no de publicació de publicitats amb els diferents noms.
Jordi Griset
https://www.youtube.com/watch?v=zvmqKXn-HiU&t=354s