dilluns, 27 de febrer del 2012

Desertar

Les guerres colonials espanyoles del segle XIX i de principis del segle XX van significar una sagnia constant per a la classe obrera. L'estat defenia els interessos de la burgesia a les colònies nodrint els exercits amb proletaris. És cert que les lleves es realitzaven per sorteig, però a aquest sorteig s'hi afegia un element distorsionador, ja que un jove només es podia escapar d'anar a la guerra o bé pagant o bé enviant algú en nom seu. Evidentment els únics que es podien permetre pagar o enviar a algú en nom seu (que generalment implicava pagar al substitut) eren aquells joves de families riques.

Per això les convocatòries a quintes, encarregades als ajuntaments, sempre implicaven moments de tensió i en molts casos van ser motiu per a l'inici de revoltes. La Setmana Tràgica per exemple es va iniciar arran de la mobilització de reservistes per enviar-los a Melilla. A Sants una revolta que va ser important fou la coneguda com la Revolta de Quintes, de l'any 1870.

Avui he volgut compartir amb vosaltres un ban de l'alcalde de Sants Felio Arenas Barbeta publicat a la publicació el Noticiero de Sants l'any 1897, pocs mesos abans de l'agregació forçosa de Sants, convocant el reclutament de tropes a Sants.

Sans 2 de Enero de 1897

D. Felio Arenas Barbeta, Alcalde Constitucional del Pueblo de Sants

Hago saber a todos los habitantes de este distrito municipal, que en virtud de lo prevenido en el capítulo 4 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 21 de Octubre de 1896, el Ayuntamiento de mi presidencia va a dar princcipio al alistamiento para el próximo reemplazo del Ejército el día 7 del actual, y lo continuará en los días que sea menester, debiendo celebrarse la rectificación del mismo el último domingo del presente mes a las 9 de su mañana, según se avisará por edictos y papeletas de citación a los interesados que sean conocidos.

Por tanto, vienen obligados a pedir su inscripción en dicho alistamiento todos los mozos que sin llegar a 20 años hayan cumplido o cumplan 19 desde el dia 1 de Enero al 31 de Diciembre inclusive del concerniente año, o sea del en que se ha de verificar la declaración de soldados, y los que excediendo de esta edad, sin haber cumplido la de 40 años en el referido dia 31 de Diciembre, no hubiesen sido comprendidos por cualquier motivo en ningun alistamiento ni sorteo de los años anteriores, los cuales si no se presentan en la Secretaria de este Ayuntamiento a verificar la oportuna declaración para ser inscritos en el alistamiento, sufrirán los perjuicios y penas que expresa el artículo 31 de la Ley.

Por último, encargo a los padres, tutores y demás encargados de los ciudadanos mozos, el cumplimiento del deber en que se hallan, de pedir, desde luego, la inscripción de estos en las listas para el próximo reemplazo del Ejército, a fin de evitar los perjuicios y penas que menciona el citado artículo.

Y para que nadie pueda alegar ignorancia, y los interesados cumplan exactamente las prescripciones de dichos artículos de la vigente ley de Reemplazos, se publica y fija este bando en los parajes de costumbre de esta población.

Sans 1 de Enero de 1897
El Alcalde, Felio Arenas.

Pocs dies després a la mateixa publicació apareixia la llista de pròfugs.

Francisco Adan Gandá
Domingo Castells Viscarro
Pelegrín Romeu Ramón
Rafael Sol Tudoras
Antonio Urgell Martí
Bautista Vila Vinaixa
Antonio Rovira Forn
Joaquim Gasull Oriol
Jaime Inglés Ventura
José Planas Miguel
Vicente Moliner Salvador
Antonio Ferrer Martí 


dissabte, 25 de febrer del 2012

Recuperar la història del Canal de la Infanta

Avui he compartit amb vosaltres un nou vídeo de la televisió de Sants-Montjuïc (BTV) en el que parlen sobre el Canal de la Infanta.

 
www.btvnoticies.cat

dilluns, 20 de febrer del 2012

El carrer gran de Sans

Avui he volgut compartir amb vosaltres un article de Jacint Laporta al diari Sans Nou en el qual parla sobre la carretera de Sants.
De Memòria de Sants


SANS NOU, Periodich d'interessos de la barriada
Gener 1928.

El carrer gran de Sans, carrer Major, o si voleu, carrer de Sants, per a donar-li el seu veritable nom oficial, és cosa d'ara, com aquell que diu, en dies no gaire reculats, que no ha aconseguit, però, ningú dels vivents actuals, no hi havia aquí tal carrer gran, amb prou feines teniem carrers xics i llevat dels que ja s'anomenaven del Sant Crist i de Santa Anna (actual Rei Martí), comptant-hi el carreró mesquí que els enllaçava, conegut vulgarment pel nom que li prestà un gosset de terrissa enfilat damunt d'una teulada, potser no hauriem vist a Sans més senyals de carrer que un tros del de Sant Bartomeu (actual carrer Burgos) i frec a frec d'aquest les cases dites "dels capellans" que segurament van ésser la llavor del que va arribar a estirar-se d'una carretera a l'altra i  portà amb el temps el nom de carrer de Sant Josep (actual Jocs Florals).

Tota la resta d'edificacions del nostre poble s'encloïa en un escampat de cases de pagès plaçades entre terres de conreu i unes quantes més d'arrenglerades a la Bordeta i a la banda de sol-ponent de l'antic poble amb llurs frontis encarats a les carreteres. El tràfec d'aquestes vies que travessaven Sans i els termes veïns i s'encorrien fins a terres ben llunyanes, no era pas el d'ara, com és de suposar.

Ens podem fer la il·lusió de veure com hi transitaven els carros curulls de verdures i de fruita i els que traginaven la llenya procedent dels boscos de l'altra banda del Llobregat.

Per aquesta esplèndida via que és ara el carrer gran de Sans (bategem-lo així ja que tant li escau aquesta denominació) feien cap a la ciutat exigien d'ella les típiques diligències que eren en aquell temps l'instrument únic per al transport de viatgers cap a tots els indrets del món (...)

J.Lapota 

diumenge, 19 de febrer del 2012

Records del Baix Llobregat

Avui una bona noticia per tots aquells que sigueu del Baix Llobregat i que esteu interessats per la història. La xarxa catalana de blocs sobre història local s'amplia amb una nova incorporació, Records del Baix Llobregat un bloc on s'explicarà la història de la comarca. Aquest bloc està realitzat per Esteve Costa Domingo.


dissabte, 18 de febrer del 2012

El "magatzem de la història"

Avui he volgut compartir amb vosaltres un vídeo de la televisió de Sants-Montjuïc (BTV) en el que descobrireu un magatzem del Districte on es guarden les peces arqueològiques de les troballes de la ciutat.

 
www.btvnoticies.cat

divendres, 17 de febrer del 2012

Los comités de defensa de la CNT en Barcelona, presentació a La Ciutat Invisible


Dimecres 22, dins del Febrer Llibertari, es presenta el llibre Los comités de defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938) a La Ciutat Invisible, als baixos del número 35 del carrer Riego, amb la presencia de l'autor Agustí Guillamón

SINOPSI DEL LLIBRE

La derrota de l'Exèrcit feixista contra el poble de Barcelona, el 19 de Juliol de 1936, és un dels mites més arrelats de la història de la revolució social catalana. La espontanietat de la resposta obrera i popular a l'aixecament militar va ser catalitzada i coordinada pels Comitès de Defensa de la CNT. Aquests comitès van ser els nuclis de l'exèrcit de milícies, que van delimitar el Front d'Aragó en els dies següents. També van posar les bases dels nombrosos comitès revolucionaris de barriada, que controlarien Barcelona fins a la reinstauració del poder burgès de la Generalitat, amb el suport imprescindible dels comitès superiors de la CNT i de la FAI. La insurrecció "espontània" de maig de 1937 contra la contrarevolució, dirigida per l'estalinisme, tampoc pot explicar sense els Comitès de Defensa dels barris de Barcelona.

dimarts, 14 de febrer del 2012

Properes activitats a Sants

Durant les properes setmanes a Sants hi haurà diverses activitats relacionades amb la història. Aprofito aquesta actualització per fer-ne publicitat per tots aquells que hi estigueu interessats.

Aquest dimecres tindrà lloc una presentació d'un documental dins del Febrer Llibertari, una activitat que ja fa molts anys que es duu a terme.

Dimecres 15 febrer, 19:30h

Presentació del documental i xerrada "Em dic Llibertat"
Lloc: La Ciutat Invisible

Amb la presència i comentaris de Llibertat Canela, protagonista i una gran lluitadora del barri.

A banda dels actes del Febrer Llibertari aviat també s'inaugurarà una exposició sobre les escoles del barri.

Dilluns 20 de febrer, 18:00h


Inauguració de l'exposició "Un recorregut per la memòria i la història de les nostres escoles", dintre del cicle Avismon amb la Cultura, una exposició que durarà fins al 30 d'abril.

Amb motiu de la mateixa el 15 de març hi haurà la conferència 'Escoles, mestres i escolars en temps de guerra' a càrrec de Joan Sanromà, mestre de secundària.
Lloc: Sala d'exposicions del Districte de Sants-Montjuïc

divendres, 10 de febrer del 2012

L'origen del nom de la Creu Coberta

Avui us enllaço un vídeo de la televisió de Sants fet per al programa de BTV Infobarris en el que es parla sobre la història de la Creu Coberta.

(Realitzat per: Laia Carol i Marta Gaston)


www.btvnoticies.cat


A l'interior de la Sala de Plens del districte de Sants-Montjuïc hi ha exposada la creu coberta que posteriorment ha donat nom al carrer comercial de Sants. És una creu de terme, uns elements que s'utilitzaven per establir els límits dels pobles i municipis de Catalunya. La que avui es conserva és una reproducció, l'original portava una petita protecció que la cobria del desgast de la pluja i el sol.