dimecres, 2 de gener de 2013

Una necròpolis romana sota Bonet i Muixí

Avui us enllaço un document publicat a la pàgina www.patmapa.gencat.cat que parla sobre la necròpolis, possiblement romana, que va ser trobada sota la plaça Bonet i Muixi. 

La parròquia de Santa Maria de Sants s'ubica al nucli antic del barri de Sants, més concretament a la plaça de Bonet i Muixi número 5, en el districte de Sants-Montjuïc. La zona està completament urbanitzada i les noves edificacions distorsionen el nucli primitiu del barri. En aquest indret es té notícia que, a prop de l'església, es van trobar restes romanes. Aquestes corresponen a restes de murs romans i sepultures amb tancament de tègula. Desconeixem, la fisonomia del jaciment arqueològic, però pot respondre a una necròpolis romana, malgrat no sabem els materials arqueològics trobats. Potser que sota la plaça Bonet i Muixi encara es conservés part de la necròpolis romana. El jaciment arqueològic estaria en funció a una possible via romana, avui desconeguda. Aquesta necròpolis romana i l'aparició d'un mil·liari, dipositats al Museu d'Arqueologia de Catalunya, (F. X. Menéndez, 1998) configuren la possibilitat d'una via romana, al seu pas pel barri de Sants.