dilluns, 21 de gener de 2013

Ibers a Sol de Baix?

Avui us enllaço, un cop més, una informació publicada al mapa de Patrimoni.gencat que de ben segur us resultarà molt interessants. Sabieu que a Sol de Baix es van trobar ceràmiques probablement ibèriques?


El jaciment arqueològic es situa a l'avinguda de Madrid, entre la Gran Via de Carles III i el carrer Lluçà (abans Torrent de Perales). Correspon a una zona completament urbanitzada, en el districte de Les Corts. Segons Llibert Piera, a l'any 1963 va localitzar a l'avinguda de Madrid, en els terrenys de la masia desapareguda Can Sòl de Baix, ceràmiques ibèriques i romanes. Aquesta informació ens ve donada després de la seva mort de l'afeccionat (Piera 1993: pàg. 206-207). Aquesta zona es troba completament urbanitzada, per la qual cosa amb tota probabilitat el jaciment arqueològic es va destruir durant la construcció dels blocs de pisos que existeixen a l'indret. L'única informació de la qual disposem consisteix en la publicació bibliogràfica, no s'ha pogut corroborar aquesta informació. Els materials arqueològics descoberts no hem pogut verificar la seva procedència i desconeixem amb més precisió de la tipologia ceràmica.

Context

A l'avinguda de Madrid, entre la Gran Via de Carles III i el carrer Lluçà, en el districte de Les Corts. L'indret es troba completament urbanitzat.

+ info