dimarts, 7 de maig de 2013

Història del moviment okupa a Sants

Referent del moviment okupa a Barcelona el CSA Can Vies enguany ha arribat al seu 16è aniversari. Uns anys en que ha acollit tot tipus de col·lectius sociopolítics i de manifestacions culturals que no tenien cabuda en  d'altres emplaçaments del barri. Comparteixo avui un vídeo fet ara fa un any per la Televisió Comunitària de Sants en que es recull la història de Can Vies i del moviment okupa a Sants.