dissabte, 8 d’agost de 2015

Solució enigma número 10

A continuació desvetllo la solució a l'enigma del jove organista santsenc.

Carles Casals i Ribes


Quin és el municipi?

Com es diu l'església de la fotografia?

Quin és el nom del jove santsenc que es va instal·lar com a organista?

Qui va ser el seu fill?