dijous, 14 d’abril del 2011

80 anys de la proclamació de la República


De Memòria de Sants

Avui fa 80 anys de la proclamació de la Segona República i a Memòria de Sants també ho hem volgut commemorar. El 14 d'abril de 1931, a Hostafrancs, una munió de republicans van marxar cap a l'Alcaldia amb banderes republicanes i imatges dels primers martirs dels moviment republica celebrant aquest fet. El text que trobareu aquí a sota és la narració que van fer els lerrouxistes del barri, un grup força nombrós, a la seva revista El Lerrouxista, el organo de los radicales de Hostafrancs.


De totes formes caldria matitzar algunes de les afirmacions, totalment partidistes que fan, com per exemple dient que aquest acte es va fer "sin ayuda ajena". És cert que els lerrouxistes d'Hostafrancs tenien molta importancia, però al barri hi havia molts altres grups contraris a la monarquia i republicans i seria molt estrany que tota aquesta gent no hagués celebrat la fugida del rei.
Llegó el 14 de abril i un grupo entusiasta, apasionado de republicanos radicales de nuestro Ateneo, sin ayuda ajena alguna, procedió a colocar la bandera republicana en el balcón de la Alcaldía de Hostafrancs y, como tributo de reconocimiento, a cada lado de la bandera tricolor colocó el retrato de aquellos héroes de Jaca, los que con su sangre generosa hicieron fructificar rápidamente la semilla sembrada años ha por el Apostol de la República.

El lerrouxista, número 1, Hostafrancs, setembre de 1934