dimarts, 30 d’octubre del 2012

Acto de homenaje a los veteranos antisolidarios


El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric ¡Cu-Cut! i del diari La Veu de Catalunya com a reacció a l’aparició d’una vinyeta satírica. Després d’aquest fet es va decretar la Llei de Jurisdiccions que permetia que els militars poguessin jutjar tot allò que consideressin que atemptava contra la unitat de l'Estat espanyol o contra ells mateixos.

Com a resposta l’any 1906 diversos grups polítics nacionalistes catalans, carlins i republicans, que tenien en comú el seu catalanisme es van unir en La Solidaritat Catalana, el primer gran moviment unitari català. Un dels grups que es van oposar a aquesta unitat varen ser el lerrouxistes, que se significaren com antisolidarios. Un grup que va tindre molta força a Hostafrancs i que es veuria involucrat en l’atemptat al barri contra Cambó. Us adjunto un text aparegut a El Lerrouxista, una revista apareguda a Hostafrancs l’any 1934. 

En la mañana del 30 del pasado mes (gener de 1934) se realizó el acto organizado por la Juventud Vanguardia Radical de Coll-Blanch y la Torrasa en honor de los veteranos antisolidarios de 1906. El homenaje consistió en un vermouth de honor, al que acudieron gran número de veteranos y correligionarios de todos los centros de Barcelona.

Hicieron uso de la palabra el presidente de dicho centro, el de la juventud; el señor Llopard y el señor Bernadas por los veteranos, nuestro compañero Fauró por nuestra Juventud, Ozirac por la agrupación “Justicia y Libertad”, Albert por el comité local, Seseras por el provincial, Santamaría, y finalmente el señor Serraclara que nos recordó aquellos tiempos de lucha entre grandes aplausos.

El acto terminó cerca de las tres de la tarde sin el menor incidente.

El Lerrouxista,
Febrer de 1934